Missie Stichting Children’s Foodure

Door werkloosheid en overbevolking heerst er veel armoede in Sir Lowry’s Pass Village. Veel gezinnen wonen nog in alternatieve woonruimtes van hout en golfplaten, zonder het benodigde sanitair. Mede hierdoor zijn er in het dorp veel sociale problemen ontstaan zoals drugs- en drankmisbruik, geweld, ook huiselijk geweld, en alle gevolgen daarvan. De vele kinderen die hier wonen moeten opgroeien onder deze erg moeilijke omstandigheden. Onze missie is de leefomstandigheden van de kinderen en in Sir Lowry’s Pass Village (Zuid-Afrika) te verbeteren zodat de kinderen kunnen werken aan een betere toekomst.

Visie

N

Kinderen kunnen zich niet concentreren als zij niet in de eerste levensbehoeften zijn voorzien. Vandaar dat we bij de basis zijn begonnen. Onze basis is een soupkitchen waar we kinderen van eten en eventueel kleding voorzien. Deze kinderen komen in aanmerking voor ons opleidings-traject waarmee we proberen om de kinderen een betere toekomst te geven.

Werving van inkomsten

N

Natuurlijk zijn er gelden nodig om onze doelstellingen te verwezenlijken. De stichting kent een aantal sponsors, zowel particulieren alsook ondernemingen, die ons door middel van giften maar ook door periodieke lijfrente-schenkingen ondersteunen. Doordat zowel het bestuur als de vrijwilligers geheel onbezoldigd hun werk doen komt iedere ontvangen Euro geheel ten goede aan de inwoners van Sir Lowry’s Pass Village. Ons financiële jaarverslag staat eenieder ter vrije beschikking.