Soupkitchens in Sir Lowry’s Pass Village

De stichting sponsort 3 soupkitchens in Sir Lowry’s Pass Village. Iedere soupkitchen functioneert zelfstandig in verschillende delen van het dorp.

De leidster van iedere soupkitchen wordt geholpen door 2 vrijwilligsters, ook uit het dorp.

De stichting betaalt aan iedere medewerkster een kleine wekelijkse vergoeding. Naast het voedsel dat door plaatselijke bedrijven wordt gedoneerd, sponsort de stichting het ontbrekende. De inkoop en aanvoer van het voedsel wordt georganiseerd door de lokale ngo, de “Village Collaboration”.

Minkie’s soupkitchen

N

De soupkitchen van Minkie is aan de doorgaande weg in het dorp.

Minkie en haar twee hulpen geven eten aan de schoolkinderen van het dorp uit haar buurt en ook aan de kinderen uit het Rastakamp en kinderen uit de wijk “Riemvastmaak”.

Dagelijks (werkdagen) varieert het aantal van 100 – 150 kinderen.

Als er voldoende voorraad is komen ook volwassenen aan de beurt.

Jessica’s soupkitchen

N
Jessica en haar twee helpsters geven in de vroege ochtend (07.00 uur) een ontbijt aan een aantal van de jongste basisschoolkinderen en geven ze dan ook boterhammen mee voor de lunch.

Na schooltijd (15.00 uur) komen de kinderen (en ook een aantal buurtkinderen) uit school terug naar Jessica’s voor een warme maaltijd. Er zijn dan altijd wel ongeveer 100 kinderen die in groepen binnen kunnen eten.
Er wordt veel gebruik gemaakt van seizoensgebonden voedsel, dat ook vaak wordt verstrekt door omliggende boerderijen. De benodigde aanvullingen worden gesponsord door onze stichting.

Daarnaast sponsort de stichting gasflessen en elektriciteit om mee te kunnen koken.

Rachel’s soupkitchen

N

De soupkitchen van Rachel is dichter naar het midden van het dorp.

Rachel en haar twee hulpen geven ook eten aan de schoolkinderen en als het mogelijk is ook aan enkele volwassenenen.