Beroepsopleidingen

De stichting sponsort als uitgangspunt de schoolopleidingen voor kinderen op de basisschool en de middelbare school. Als de mogelijkheid zich voordoet, zetten we ons ook in voor een beroepsopleiding.
Ons doel is om zodoende ook het vinden van een levensdoel met een betaalde job te bewerkstelligen voor de inwoners van Sir Lowry’s Pass Village.
Uiteindelijk is een arbeidsplaats met een redelijk inkomen de oplossing om uit een uitzichtloze situatie te komen.

Home Base Care

N

In 2021/2022 deed zich de mogelijkheid voor om een aantal jongedames uit het dorp te sponsoren voor de opleiding voor Home Base Care (onze Thuiszorg). De selectie van deze jongedames is gedaan door een van de sociale werksters, die ook door ons wordt ondersteund. Er was natuurlijk wel persoonlijke betrokkenheid, inzet en de wil vereist om hard te werken voor dit diploma. Uiteindelijk zijn er 17 dames en 1 jongeman naar voren gekomen, waarvoor we deze cursus hebben gefinancierd.

N

Resultaat

  • Eind maart 2022 was de diploma-uitreiking: allemaal geslaagd.
  • Eind 2022 hebben we vastgesteld dat allen een betaalde fulltime job hebben.

Een mooi succes dus (en dat smaakt naar meer)!
De nieuwe “zusters” en “broeder” zijn heel blij en dankbaar met hun resultaat.