Het belang van het sponsoren van kinderen

De stichting sponsort circa 55 kinderen uit het dorp voor hun schoolopleiding op de basisschool (Primaryschool) en de middelbare school (Highschool). (cijfers 2023)
Onder de sponsoring begrijpen we ondermeer de jaarlijkse schoolgelden maar ook alle schoolbenodigdheden (stationery), schooluniform en verdere kleding, schoenen, e.d.

Sponsoring, hoe ziet dat eruit?

N

Voor de sponsorkinderen uit de hoogste klas van de basisschool en alle sponsor-highschoolkinderen hebben we een dagelijkse huiswerkklas met een eigen huiswerkleraar. Dit is natuurlijk een parttime gebeuren, na de reguliere schooltijd. De stichting huurt lokaal een ruimte voor de huiswerkklas. De kinderen zijn verplicht om de huiswerkklas te volgen.

Als deze kinderen bij de huiswerkklas aankomen verzorgt Janine – onze lokale algemene medewerkster – sandwiches en drinken/fruit. En in het winterseizoen een lekker warme soep.

Alle kinderen zijn aan ons verplicht om hun kwartaal-schoolrapport bij Janine of de huiswerkleraar in te leveren, waarna de resultaten per kind worden bijgehouden.

De sponsoring is niet vrijblijvend. Wanneer blijkt dat de kinderen niet aan de door ons gestelde voorwaarden voldoen of te vaak afwezig zijn op de school/huiswerkklas stopt onze sponsoring. We verwachten wel eigen inzet van de kinderen.

N

Het schooljaar is in Zuid-Afrika gelijk aan het kalenderjaar, zodat de schoolvakantieperiode van medio december tot en met eind januari de aangewezen tijd is om voor alle kinderen weer de schoolbenodigdheden aan te schaffen, alle kledingmaten voor het nieuwe jaar weer vast te stellen en te zorgen dat alles uiteindelijk weer bij de kinderen terechtkomt.

Veel werk dus wat door ons veldwerkteam (Leny en Henk), met hulp van Janine en van enkele lokale dames (moeders van sponsorkinderen) wordt gedaan. Met plezier!

De foto’s hieronder geven een indruk van dit werk. U ziet de dozen met schoolbenodigdheden per kind en de zakken met kleding voor ieder kind.

De benodigde schooluniformen worden door een lokaal naai-atelier vervaardigd.