Het belang van basisonderwijs

Voor de plaatselijke basisschool sponsort de stichting het salaris van een assistent-leerkracht en zijn er een aantal data-projectors aangeschaft, waardoor het lesgeven in overvolle klaslokalen is verbeterd.

Primary School

N

De Primaryschool heeft momenteel meer dan 1.400 leerlingen in de klassen met in de klassen leerlingaantallen van ca. 45 kinderen.

N

Resultaat

Met onze sponsoring is in een aantal klassen (4 klassen van groep 6) het leerlingenaantal verminderd van 45 naar 35 kinderen.