Stichting Children’s Foodure

Onze stichting is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (een ANBI) met dossiernummer 50475 en RSIN 818354537.
Hierdoor zijn uw giften en schenkingen aan onze Stichting aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Bestuur

N

Henk Schaap, voorzitter

Adriaan van Rossum, penningmeester

Magda Gooijer, secretaris

Adviseur

N

Leny Schaap

Laatste nieuws

Verslag maart 2024

Na een verblijf van drie maanden, zijn wij (Leny en Henk Schaap) weer thuis. U vindt hier een (beknopt) verslag over deze periode.

  • Allereerst hebben we veel bewoners van SLPV aan nieuwe dekens kunnen helpen. Daar was (na de overstroming in september 2023) dringend behoefte aan.
  • Kort voor de kerst hebben we weer kerstpakketten kunnen uitdelen aan de oudere en behoeftige mensen. We kregen hulp van de sociaal werkster bij de verdeling en verwachten dat alles erg van pas zal komen als het weer kouder wordt.
  • Al onze 50 schoolkinderen werden door ons gezien om, voor het nieuwe seizoen, kleding- en schoenmaten op te nemen, alsmede om te inventariseren welke schoolmaterialen nodig zijn.

Onze lokale hulp Janine hielp ons hiermee, zodat alles heel efficiënt verliep.

We vonden in het dorp een vrouw met een klein naai-atelier, die de kleding maakt en zodoende is er ook weer wat werkgelegenheid bijgekomen in de Village.

  • Janine organiseert dagelijks de huiswerkklas en verzorgt de dagelijkse lunches voor de kinderen.
  • Het was goed te horen dat er in 2023 twee leerlingen geslaagd waren voor het Highschool-diploma. Op 1 na, zijn ook alle kinderen overgegaan naar een hogere klas. Het was jammer te merken dat de bouw van een nieuwe school is stopgezet, waardoor het lastig is om alle kinderen geplaatst te krijgen. De overheid heeft enkele containers geplaatst en, teneinde wat te helpen, besloten we om toe te zeggen dat we voor 2024 een fulltime docente willen sponsoren.
  • Met de drie soupkitchens gaat het goed. Er wordt zelfs iedere vrijdagmiddag een grote ketel met eten naar de rand van het dorp gebracht, waar de leefomstandigheden het moeilijkst zijn.
  • In het Childrens Daycare Centre gaat het heel goed, maar er zijn tegenwoordig wel 40 peuters en daarvoor is de beschikbare ruimte veel te klein. De Stichting sponsort al hun ontbijtjes en lunches.
  • De, door de Stichting gesponsorde, Rugbyclub is erg succesvol en er werden verschillende toernooien gespeeld. De spelers hebben zelf koek gebakken en met het verdiende geld presentjes voor ouderen gekocht. Een prachtig initiatief van deze enthousiaste club jonge mannen.
Er is nog veel meer te vertellen, maar dat is te veel voor dit verslag. Bent u (nog) geen sponsor en bent u geïnteresseerd in het werk van onze Stichting, dan kunt u de uitgebreide informatie aanvragen via info@childrensfoodure.nl