Het belang van sociaal werk

De stichting sponsort (via de plaatselijke ngo – Village Collaboration) voor een deel de salariskosten van 3 sociale werksters.
Deze 3 dames helpen de bevolking van Sir Lowry’s Pass Village op allerlei gebied.

Zij zijn hulp en vraagbaak voor iedereen en ondersteunen en organiseren ook diverse deelprojecten, zoals een beroepsopleiding, organiseren van voedselpakketten, speel- en speldagen voor de jeugd, enz.
Eén van deze dames is speciaal bezig met de ouderen en de hulpbehoevende inwoners.

Een aantal van de deelprojecten wordt dan door onze stichting financieel gesponsord.

Kerst 2022

N
Rond de kerstdagen hebben we aan een aantal behoeftige ouderen een mooi kerstpakket kunnen uitreiken. Daar waren ze ook blij en dankbaar mee.